Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, четврто тромјесечје 2022.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у четвртом тромјесечју 2022. године већи је за 3,1% у односу на треће тромјесечје 2022. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у четвртом тромјесечју 2022. године већи је за 18,3% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2021. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 29,8% у односу на просјек 2021. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (218,3%) и J 60 Емитовање програма (99,7%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: J 62 Рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће дјелатности (2,6%) и M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (1,3%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ