Мјесечна саопштења индустрије, 2022. година

 

 

 

 2022.                                                                                           

 

ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ                                                                 

 

 

Ревидирани мјесечни индекси индустријске производње за Републику Српску, за све мјесеце 2022. године, настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод проводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима. Ревизија је извршена у циљу унапређења статистике индустрије и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.

 

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2022.

 

 

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар 

 

 

ИНДЕКСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНДУСТРИЈИ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

 

ИНДЕКСИ ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар