Мјесечна саопштења индустрије, 2022. година

 

 

 

 2022.                                                                                           

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Ревидирани мјесечни индекси индустријске производње за Републику Српску, за све мјесеце 2021. и 2022. године, настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод проводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима.


Ревизија је извршена у складу са општом политиком Завода о ревизији статистичких података, а у циљу унапређења статистике индустрије и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ                                                                 

 

 

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2022.

 

 

 

 

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар 

 

 

ИНДЕКСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНДУСТРИЈИ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар

 

 

ИНДЕКСИ ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар

   новембар

   децембар