Бројно стање стоке и остварена сточарска производња, 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2022. године, у односу на стање истог дана 2021. године, укупан број живине већи је за 13,0%, док је укупан број оваца мањи за 1,2%, говеда за 1,7%, свиња за 14,4% и коза за 18,8%.


Током 2022. године, у односу на 2021. годину, у Републици Српкој је повећана производња живинског меса за 16,9%, крављег млијека за 9,9%, и кокошијих јаја за 4,4%, док је истоверемено смањена производња говеђег меса за 1,9%, свињског меса за 7,8% и овчијег меса за 9,4%.


Коначни подаци о броју стоке по врстама и категоријама, као и подаци о билансу стоке и сточној производњи, биће објављени у октобру мјесецу текуће године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ