Цијене продатих нових станова, четврто тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2022. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у 2021. години за 55,5%, a у односу на четвртo тромјесечје 2021. године мањи је зa 1,5%.

Корисна површина продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на просјечну корисну површину у 2021. години већа је за 62,5% и у односу на четвртo тромјесечје 2021. године већа је за 2,4%.

Просјечна цијена продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на просјечну цијену продатих нових станова у 2021. години виша је за 35,5% и у односу на четвртo тромјесечје 2021. године виша је за 27,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ