Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2022.

 

 

 

 

 

Током децембра 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 9,3%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 11,7%, говеда за 30,7% и оваца за 56,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 6,2%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 2,8%, говеда за 30,3% и оваца за 50,8%.

У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2022. године забиљежено је повећање бројa заклане живине за 10,1%, свиња за 3,0% и оваца за 1,1%, као и смањење броја закланих говеда за 15,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 10,4%, живине за 9,1% и свиња за 3,2%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 7,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ