Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2021.

 

 

 

 

 

Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2021. години износио је 21,7%.

Код примитакa у социјалној заштити у 2021. години, преовладавају социјални доприноси који чине 70,2% од укупних примитака за социјалну заштиту. Доприноси Владе и јединица локалних самоуправа Републике Српске износили су 28,1%.

За накнаде у социјалној заштити у 2021. години издвојено је 95,2% од укупних издатака за социјалну заштиту. Према врсти накнада, највише се издвајало на новчане накнаде. У 2021. години за новчане накнаде издвојено је 63,2%. Највише новчаних и неновчаних накнада било је без провјере материјалног стања и то 97,1% у односу на укупан број издвојених накнада.

Од функција социјалне заштите, највећи дио накнада потрошен је на олакшавање финансијског оптерећења од ризика болести. У 2021. години за накнаде здравствене заштите издвојено је 34,6%. За накнаде према функцији Старост издвојено је 31,3%. За функцију Незапосленост издвојено је 1,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ