ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2022.

 

   

 

Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи основу за креирање и спровођење политика усмјерених на развој и повезивање економије, социјалног укључивања и одрживости животне средине.

 

На Самиту одрживог развоја, одржаном од 25. до 27. септембра 2015. године у Њујорку, државе чланицe Уједињених нација усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године, који представља општи позив на дјеловање и склапање партнерстава како би се рјешавали глобални изазови, окончало сиромаштво, заштитила планета и свакоме обезбједило да ужива мир и просперитет.Програм дефинише пет подручја од кључне важности за одрживи развој човјечанства и планете (људи, планета, просперитет, мир, партнерство) и спроводи се путем 17 циљева одрживог развоја (SDG - Sustanable Development Goals) и 169 потциљева.