Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2022.

 

 

 

 

 

Током новембра 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 13,4% и свиња за 3,7%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 11,3% и оваца за 36,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 9,9%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 0,1%, говеда за 16,1% и оваца за 37,3%.

У поређењу са претходним мјесецом, током новембра 2022. године забиљежено је повећање бројa закланих свиња за 58,8%, као и смањење броја заклане живине за 15,8% и оваца за 36,5%. Истовремено је број закланих говеда остао на истом нивоу. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 73,5%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 8,1%, живине за 17,6% и оваца за 36,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ