Индекси промета индустријe, октобар 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у октобру 2022. године, у поређењу са септембром 2022. године, већи је за 0,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од од 2,3%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 1,6%.

У октобру 2022. године, у поређењу са октобром 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 13,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 15,2%, и на домаћем тржишту раст од 12,2%.

У октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 5,9%, енергије за 5,4%, док је промет интермедијарних производа мањи за 1,1%, капиталних производа за 2,9% и трајних производа за широку потрошњу за 10,5%.

У октобру 2022. године у односу на октобар 2021. године, календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 39,3%, капиталних производа за 19,8%, промет интермедијарних производа за 13,3%, енергије за 10,2%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 5,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ