Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2020.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2020. години износила је 9 158,8 Gg CO2-eq, што је за 5,4% мање у односу на претходну годину.


Укупној емисији највише је допринијела Енергетика, из које потиче 79,5% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2020. години емитовано 7 282,5 Gg CO2-eq, што је за 6,3% мање у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чиниле су 14,1% укупне емисије и мање су за 0,9% у односу на 2019. годину. Управљање отпадом допринијело је укупној емисији са 4,9%, што је нешто већи удио него у 2019. години када је износио 4,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

 

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште, 2002-2020.