Индекси потрошачких цијена, новембар 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,5%.


У односу на новембар 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 14,7%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године, индекс одјељка Становање виши је за 0,9%, индекси одјељака Намјештај и покућство и Превоз виши су за по 0,8%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,5%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,3%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Комуникације, Рекреација и култура и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,7%, док је индекс одјељка Аклохолна пића и дуван нижи за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ