Индекси индустријске производње, октобар 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у октобру 2022. године, у поређењу са септембром 2022. године, већа је за 1,6%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у октобру 2022. године, у поређењу са октобром 2021. године, већа је за 2,3%.

У октобру 2022. године у односу на септембар 2022. године десезонирана производња енергије већа је за 21,9%, интермедијарних производа за 2,7%, капиталних производа за 2,6%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 6,8%.

У октобру 2022. године у односу на октобар 2021. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 10,6%, капиталних производа за 10,1%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,4%, интермедијарних производа за 5,3% и трајних производа за широку потрошњу за 17,3%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у октобру 2022. године у поређењу са септембром 2022. године у подручју Вађењe руда и камена раст од 19,3%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 18,1%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 0,7%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у октобру 2022. године у поређењу са октобром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 17,3%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 2,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 4,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ