Индекси индустријске производње, новембар 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2022. године, у поређењу са октобром 2022. године, већа је за 0,8%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2022. године, у поређењу са новембром 2021. године, мања је за 3,0%.

У новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 3,9%, трајних производа за широку потрошњу за 3,4%, капиталних производа за 2,6%, енергије за 2,0% и интермедијарних производа за 1,4%.

У новембру 2022. године у односу на новембар 2021. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 2,7%, енергије за 1,5%, док је производња интермедијарних производа мања за 4,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,9% и трајних производа за широку потрошњу за 17,4%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2022. године у поређењу са октобром 2022. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 2,3%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 1,8% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 2,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2022. године у поређењу са новембром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 2,9%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 2,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 9,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ