Тромјесечни бруто домаћи производ, треће тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у трећем тромјесечју 2022. године, у односу на треће тромјесечје 2021. године, износио је 2,8%.

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у трећем тромјесечју 2022. године значајан реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у подручјима: (J) Информације и комуникације за 9,7%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 7,6%, (R,S) Умјетност, забава и рекреација; Остале услужне активности за 4 ,7% и (K) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања за 3,5%.


Серија података према ESA 2010 од првог тромјесечја 2006. године, може да се преузме у бази података.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ