Међународни дан студената, 17. новембар 2022.

 

 

Међународни дан студената, 17. новембар, обиљежава се као симбол борбе за демократско образовање и друштво и сјећање на 1939. годину када су нацисти на тај дан погубили девет чехословачких студената који су протествовали против окупације. Више од 1 200 студената тада је одведено у концентрационе логоре, а студентски домови и универзитети претворени су у касарне. Међународно вијеће студената, 1941. године у Лондону, прогласило је 17. новембар за Међународни дан студената.


СТУДЕНТИ У СРПСКОЈ


У школској 2021/2022. години, на високошколским установама у Републици Српској, укупан број уписаних студената на сва три циклуса студија је 27 583 студента, што је за 3,3% мање у односу на претходну годину. У школској 2021/2022. години смањен је број уписаних студената на први и други циклус, док је број уписаних студената на трећи циклус студија повећан. Када посматрамо полну структуру уписаних студената, на сва три циклуса, већа је заступљеност жена.


Студирање je у 2021. години је завршило 4 060 студената. На првом циклусу студија студирање је завршило 3 585 студената. Више од половине су жене. У 2021. години највише студената завршило је студирање у области Пословање, администрација и право, а најмање у области Услуге. Звање магистра наука, мастера, односно специјалисте у 2021. години стекла су 435 кандидата, од чега су око 42% мушкарци. Звање доктора наука стекло је 40 кандидата, од чега су око 53% мушкарци.

 

 

Уписани студенти на сва три циклуса студија, школска година 2017/2018 - 2021/2022.