Индекси потрошачких цијена, септембар 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у септембру 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,0%.


У односу на септембар 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 16,1%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у септембру 2022. године у односу на август 2022. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 3,7%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,7%, индекс одјељка Становање виши је за 1,3%, индекс одјељка Комуникације виши је за 0,7%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,6%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,4%, индекси одјељака Ресторани и хотели и Превоз виши су за по 0,2%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге виши за 0,1%. Индекси одјељака Аклохолна пића и дуван, Здравство и Образовање остали су непромијењени.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ