Индекси индустријске производње, јул 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јулу 2022. године, у поређењу са јуном 2022. године, мања је за 4,7%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јулу 2022. године, у поређењу са јулом 2021. године, мања је за 0,5%.

 

У јулу 2022. године у односу на јун 2022. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 6,1%, док је производња енергије мања за 1,1%, интермедијарних производа за 2,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,5% и трајних производа за широку потрошњу за 6,4%.

 

У јулу 2022. године у односу на јул 2021. године календарски прилагођена производња интермедијарних производа већа је за 5,4%, капиталних производа за 2,4%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,5%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,6% и енергије за 5,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јулу 2022. године у поређењу са јуном 2022. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи пад од 0,8%, у подручју Вађењe руда и камена пад од 1,8% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 7,4%.  

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јулу 2022. године у поређењу са јулом 2021. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 4,8%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 5,8% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 8,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ