Индекси индустријске производње, август 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2022. године, у поређењу са јулом 2022. године, већа је за 2,9%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у авгсуту 2022. године, у поређењу са августом 2021. године, већа је за 3,7%.

 

У августу 2022. године у односу на јул 2022. године десезонирана производња енергије већа је за 10,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,4% и интермедијарних производа за 1,1%, док је производња капиталних производа мања за 0,9% и трајних производа за широку потрошњу за 6,1%.

 

У августу 2022. године у односу на август 2021. године календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 9,8%, интермедијарних производа за 3,2%, енергије за 2,0%, док је производња капиталних производа мања за 3,4% и трајних производа за широку потрошњу за 12,1%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2022. године у поређењу са јулом 2022. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 13,2%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 4,1% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 0,9%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2022. године у поређењу са августом 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 8,5%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 2,5%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ