Коначни подаци о индустријској производњи у 2021. години

 

 

 

Према Плану рада Републичког завода за статистику Републике Српске за 2022. годину, коначни подаци о индустријској производњи у 2021. години биће расположиви од 1. октобрa 2022. године у бази података која се налази на званичној веб-страници Завода.