Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

У другом тромјесечју 2022. године у Републици Српској регистровано је укупно 129 649 возилa, што је за 3,8% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 79,6% односи се на путничке аутомобиле, 9,8% на теретна, 4,7% на прикључна возила, а 5,9% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 7,2% налази се у категорији старости до 5 година, 33,5% је у категорији старости од 6-15 година, док је 59,3% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 7 297 возила, односно 2,6% мање у односу на друго тромјесечје 2021. године.

Укупан број саобраћајних незгода у другом тромјесечју 2022. године мањи је за 6,2% у односу на исти период 2021. године. Број повријеђених лица већи је за 9,2%, а број погинулих лица за 5,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ