Индекси произвођачких цијена услуга, I тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у првом тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) за 19,0%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

 

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у  првом тромјесечју 2022. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 18,5%.

 

У првом тромјесечју 2022. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 23,5%, а у дјелатности чишћења за 5,9%.

 

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе остале су непромијењене у првом тромјесечју 2022. године у односу на четврто тромјесечје 2021. године. Просјечан раст произвођачких цијена у првом тромјесечју 2022. године у односу на четврто тромјесечје 2021. године, остварен је у друмском превозу робе за 11,1%, архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем за 0,4%, те у заштитним и истражним дјелатностима за 5,6%.

 

Пад цијена услуга од 3,1% у просјеку, у првом тромјесечју 2022. године у односу на четврто тромјесечје 2021. године, забиљежен је у дјелатности чишћења.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ