Доктори наука, 2021. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2021. години, на високошколским установама у Републици Српској, научни степен доктора наука стекло је 40 кандидата.

Према полној структури, 52,5% доктора наука су мушкарци, а 47,5% су жене.

Највећи број докторских дисертација је из области Друштвених наука, новинарства и информисања (57,5%), док је најмање докторских дисертација (2,5%) из сљедећих области: Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветеринарство, Здравство и социјална заштита.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ