Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава"

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске ће у периоду од 1. до 15. децембра 2021. године спроводити анкету „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава". На територији Републике Српске, анкетом ће бити обухваћенo око 5600 пољопривредних газдинства, од чега око 5100 породичних и 500 газдинстава правних лица и предузетника.


Анкетирање породичних пољопривредних газдинстава ће се обавити на случајно одабраном узорку, телефонским путем уз помоћ ангажованих овлашћених анкетара Завода.


Овом статистичком активношћу ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама, методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о кориштеном пољопривредном земљишту, оствареној производњи, засијаним површинама у јесењој сјетви, површини и цијени земљишта узетог у закуп, као и бројном стању стоке и сточарској производњи.Прикупљени подаци о пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Позивамо сва пољопривредна газдинства која су изабрана узорком, да прихвате сарадњу и дају одговоре овлаштеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху ове анкете.


Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава" представља редовно статистичко истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.