Индекси потрошачких цијена, октобар 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у октобру 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 2,3%.


У односу на октобар 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 4,0%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, индекс одјељка Становање виши је за 9,6%, индекс одјељка Превоз виши је за 3,6%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 1,9%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,1%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,0%, индекс одјељка Намјешта и покућство виши је за 0,9%, док је индекс одјељка Ресторани и хотели виши за 0,1%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Здравство, Комуникације, Рекреација и култура и Образовање остали су непромијењени.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ