Индекси индустријске производње, септембар 2021.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у септембру 2021. године, у поређењу са августом 2021. године, мања је за 2,2%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у септембру 2021. године, у поређењу са септембром 2020. године, већа је за 8,1%.

У септембру 2021. године у односу на август 2021. године, десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 9,7%, интермедијарних производа за 1,6%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 0,9%, капиталних производа за 6,8% и енергије за 22,9%.

У септембру 2021. године у односу на септембар 2020. године, календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 18,7%, интермедијарних производа за 9,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,1%, енергије за 2,5%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 13,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у септембру 2021. године у поређењу са августом 2021. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 1,9%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 2,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 17,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у септембру 2021. године у поређењу са септембром 2020. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 9,0%, и у подручју Вађењe руда и камена раст од 2,3%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ