Индекси индустријске производње, октобар 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у октобру 2021. године, у поређењу са септембром 2021. године, мања је за 0,1%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у октобру 2021. године, у поређењу са октобром 2020. године, већа је за 4,7%.

У октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године, десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 9,0%, енергије за 5,9%, интермедијарних производа за 2,6%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 5,8% и капиталних производа за 6,4%.

У октобру 2021. године у односу на октобар 2020. године, календарски прилагођена производња интермедијарних производа већа је за 12,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,1% и енергије за 0,7%, док је производња капиталних производа мања за 1,0% и трајних производа за широку потрошњу за 6,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у октобру 2021. године у поређењу са септембром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 8,9%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 0,7% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 0,3%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у октобру 2021. године у поређењу са октобром 2020. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 8,9%, и у подручју Вађењe руда и камена раст од 0,9%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 2,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ