Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2020.

 

 

 

 

 

У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2019. и 2020. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског система рачуна из 2010. године (European System of Accounts - ESA 2010).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ