Бруто домаћи производ, 2000-2020.

 

 

 

 

 

 

У овом саопштењу (у пратећем ексел фајлу) објављује се расположива серија података о бруто домаћем производу (БДП) и основним агрегатима националних рачуна за Републику Српску, за период 2000-2020. година. Обрачун је урађен производним и доходовним приступом, а заснован је на концепту Европског система рачуна из 2010. године (European System of Accounts - ESA 2010).

Ревидирана је серија података о БДП за период 2000-2018. година, због методолошких унапређења. Сагласно ESA 2010 методологији, макроекономски агрегати за период 2000-2004. година исказани су први пут по подручјима Класификације дјелатности КД БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev2.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ