Резидентни твининг савјетник у посјети Заводу

 

 

Вршилац дужности директора Републичког завода за статистику Републике Српске Дарко Милуновић састао се у сриједу 27. октобра 2021. године са резидентним твининг савјетником ИПА 2017 твининг (Twinning) пројекта у БиХ Нилсом Мадсеном.

У сједишту Завода се у Бањалуци од 26. до 28. октобра 2021. године одржава прва мисија за компоненту Статистика тржишта рада, у оквиру актуелног ИПА 2017 твининг пројекта „Даља подршка реформи статистичког система у БиХ".

С обзиром на то да је највећи број пројектних активности од званичног почетка пројекта половином марта 2021. године одржаван на даљину, ово је била добра прилика да се руководство Завода упозна са одговорном особом за пројекат у БиХ - резидентним твининг савјетником, Нилсом Мадсеном из Статистике Данске.

Током састанка двије стране су изразиле задовољство досадашњим током провођења активности, које се одвијају у складу са претходно дефинисаним планом активности и уз редовно праћење и анализу током састанака Управног одобра (УО) пројекта, који се одржавају у тромјесечној периодици. Досад су одржана два састанка УО пројекта, у јулу и у септембру 2021. године.

Завод у пројектним активностима учествује са Агенцијом за статистику БиХ и Федералним заводом за статистику.

Иначе, општи циљ пројекта је повећати обим статистичких података у/за БиХ и додатно повећати усклађеност са правним тековинама Европске уније, док је специфични циљ пројекта тј. сврха пројекта јачање институционалних капацитета статистичког система и даље усклађивање статистике у БиХ са стандардима ЕУ и то побољшавањем пословних статистика, статистике пољопривреде, статистике радне снаге, административних извора података, те статистике платног биланса и унапређење извјештавања/статистике наплаћених индиректних пореза.

Пројектне активности обухватају, између осталог, обуке статистичара, подршку у развијању одговарајућих процедура, смјерница, методологија, различите анализе, подршку у провођењу пилот истраживања и изради нових индикатора итд.

Пројекат имплементира Статистика Данске у сарадњи са Статистиком Финске и Статистиком Шведске, уз финансијску подршку Европске уније.

Пројекат је званично почео 15. марта 2021. године, са очекиваним завршетком у првом тромјесечју 2023. године.