Индекси промета индустријe, август 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2021. године, у поређењу са јулом 2021. године, већи је за 11,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 17,0% и на домаћем тржишту раст од 6,7%.

У августу 2021. године, у поређењу са августом 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 48,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 72,5% и на домаћем тржишту раст од 22,6%.

У августу 2021. године у односу на јул 2021. године, укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 39,5% и интермедијарних производа за 0,2%, док је промет капиталних производа мањи за 1,6% и трајних производа за широку потрошњу за 6,8%.

У августу 2021. године у односу на август 2020. године, календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи јe за 73,5%, капиталних производа за 50,4% и интермедијарних производа за 30,9%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ