Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

У трећем тромјесечју 2021. године у Републици Српској регистровано је укупно 124 367 возилa, што је за 3,3% више у односу на исти период претходне године.Од укупног броја регистрованих возила, 82,1% односи се на путничке аутомобиле, 9,7% на теретна, 4,4% на прикључна возила, а 3,8% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,9% налази се у категорији старости до 5 година, 35,0% је у категорији старости од 6-15 година, док је 58,1% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 7 161 возилo, односно 11,7% више у односу на треће тромјесечје 2020. године.

Укупан број саобраћајних незгода у трећем тромјесечју 2021. године већи је за 5,0% у односу на исти период 2020. године. Број повријеђених лица већи је за 19,0%, а број погинулих лица мањи је за 4,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ