Просјечне плате запослених, септембар 2021.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у септембру 2021. године износила је 1 026 КМ и номинално је већа за 0,2%, док је реално мања за 0,4% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,4%, а реално за 3,7%. Просјечна бруто плата исплаћена у септембру 2021. године износила је 1 568 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ