Биланс угља, 2020.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Укупна производња угља у 2020. години износила је 7 353 888 t, од чега на произведњу мрког угља отпада 2 107 016 t, а на лигнит 5 246 872 t.

Од укупно расположиве количине угља (бруто домаћа потрошња), за производњу енергије троши се 96,3%, а за финалну потрошњу 3,7%. За производњу електричне енергије троши се 98,9%, а за производњу топлоте 1,1% угља.

У структури финалне потрошње, индустрија учествује са 66,9%, домаћинства са 21,9%, остали потрошачи са 10,9%, док потрошња у области пољопривреде и грађевинарства износи 0,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ