Сточарство и сточарска производња, 2020.

 

 

 

 

 

У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2020. године, у односу на стање истог дана 2019. године, укупан број кошница пчела већи је за 54,0%, као и број свиња за 20,3%, док је у истом периоду укупан број говеда мањи за 1,6%, живине за 9,0%, оваца за 9,9% и коза 24,4%.

Током 2020. године, у односу на претходну 2019. годину, у Републици Српкој је повећана производња свињског меса за 10,1%, док је истовремено смањена производња осталих врста меса и то: овчијег меса за 2,3%, живинског меса за 7,5%, говеђег меса за 8,5%, као и козијег меса за 14,3%. Истовремено је регистровано повећање производње овчијег млијека за 40,0% и крављег млијека за 4,5%, док је смањена производња козијег млијека за 14,3%. Забиљежено је и повећање производње меда за 11,8%, као и смањење производње јаја за 1,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ