Индекси индустријске производње, август 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2021. године, у поређењу са јулом 2021. године, већа је за 0,4%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у августу 2021. године, у поређењу са августом 2020. године, већа је за 7,4%.

 

У августу 2021. године у односу на јул 2021. године, десезонирана производња интермедијарних производа већа је за 4,0%, трајних производа за широку потрошњу за 3,2% и енергије за 0,8%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 4,6% и капиталних производа за 6,9%.

 

У августу 2021. године у односу на август 2020. године, календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 18,7%, енергије за 9,1%, интермедијарних производа за 8,8%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,8%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 23,3%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2021. године у поређењу са јулом 2021. године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 2,0%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 1,2% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa  пад од 2,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2021. године у поређењу са августом 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 11,4%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 8,6%, и у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 4,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ