Исправка података о вриједности извоза индустријских производа, 2016-2019.

 

Приликом обраде и анализе података за 2020. годину, уочена су велика одступања вриједности извоза индустријских производа у области 21 - Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата, у односу на податке публиковане за период од 2016. до 2019. године.

 

Подаци су кориговани због грешака насталих из техничких разлога.

 

  Исправка података о вриједности извоза индустријских производа за период 2016-2019. година