Индекси индустријске производње, март 2021.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2021. године, у поређењу са фебруаром 2021. године, мања је за 2,5%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2021. године, у поређењу са мартом 2020. године, већа је за 11,4%.

 

У марту 2021. године у односу на фебруар 2021. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 12,5%, капиталних производа за 12,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,5%, док је производња интермедијарних производа мања за 0,9% и енергије за 11,0%.

 

У марту 2021. године у односу на март 2020. године календарски прилагођена производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 76,4%, капиталних производа за 71,0%, интермедијарних производа за 18,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 13,6%, док је производња енергије мања је за 4,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2021. године у поређењу са фебруаром 2021.године у подручју Прерађивачкa индустрија биљежи раст од 6,6%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 1,4% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 17,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2021. године у поређењу са мартом 2020. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 24,4%, док je у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,7% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 2,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ