Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2020/2021. године средње школе похађало је 36 405 ученика, што је у односу на почетак школске 2019/2020. године мање за 2,1% или 801 ученика.


Према пољима образовања највеће интересовање ученика било је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и грађевинарство", 10 863 или 30,1% и у средњем образовању/општи програм, 7 278 ученика или 19,9%.


У средњем образовању има 50,4% ученица, а највећи број ученица, 4 657 или 25,4% је у средњем образовању/општи програми, које обухвата ученице у гимназијама.


За 40,3% мањи је број полазника образовања одраслих у школској 2020/2021. години у односу на школску 2019/2020. годину. Највише полазника, 34,8% похађа поље образовања „Услуге".

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ