Наставници средњих школа, почетак школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2020/2021. године у средњем образовању радило је 3 945 наставника. У односу на почетак школске 2019/2020. године број наставника није се мијењао. Представљено еквивалентом пуне запослености, број наставника је 2 645,3.Са пуним радним временом радило је 61,3% наставника, а са непуним радним временом 38,7%. Од 3 945 наставника у средњeм образовању радило је 2 483 жена, што чини 63,2%.


У старосној структури наставника, највећу групу чине наставници старости од 30-45 година, што је 50,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ