Образовање у саобраћају, 2020.

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2020. години, 231 ауто-школa обављалa је дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила.
Из области прописа о безбједности саобраћаја, у 2020. години 20 341 кандидат изашaо је на испит, a 16 112 кандидата је положило. У односу на 2019. годину, број излазака на испит смањен је за 10,1%, док је за 7,9% смањен број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 79% у односу на број излазака кандидата.Од 30 969 кандидата, испит из области управљања моторним возилом у 2020. години положило је 20 779 кандидата. У односу на 2019. годину број излазака на испит смањен је за 25%, док је за 16,8% смањен број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 67% у односу на број излазака кандидата.У 2020. години прву помоћ полагало је 15 109 кандидата, а испит је положило 14 335 кандидата. У односу на 2019. годину, број излазака на испит смањен је за 8,3%, док је проценат кандидата који су положили испит смањен за 7,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ