Индекси потрошачких цијена, јануар 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,5%.


У односу на јануар 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је нижи за 1,8%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јануару 2021. године у односу на децембар 2020. године, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 1,7%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,2%, индекс одјељка Превоз виши је за 1,1%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,3%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство виши за 0,2%. Индекси одјељака Становање, Здравство, Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 4,7%, индекс одјељка Рекреација и култура нижи је за 0,2%, док је индекс одјељка Ресторани и хотели нижи за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ