Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2020.

 

 

 

 

 

Током децембра 2020. године, у поређењу са истим мјесецом 2019. године, повећан је број заклане живине за 4,1%, а смањен број закланих оваца за 7,2%, свиња за 20,8%, као и говеда за 66,6%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 0,1%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 10,0%, свиња за 17,3% и говеда за 74,5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2020. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 77,9%, живине за 17,7%, говеда за 3,3%, као и смањење броја закланих свиња за 1,4%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 87,4% живине за 17,9% и говеда за 1,9%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 6,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ