Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно (претходни подаци), 2020.

 

 

 

 

 

Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационим технологија у домаћинствима и појединачно, спроведеног у 2020. години, показују да 71,8% домаћинстава има приступ Интернету, при чему 54,7% користи један од типова мобилне широкопојасне Интернет конекције.


Интернет је користило 72,8% лица, док је рачунар користило 60,8% лица. Коришћење интернета повећано је за 0,7%, а коришћење рачунара за 2,0% у односу на претходну годину.


Нешто више од половине домаћинстава у Републици Српској посједује рачунар (перснални рачунар, лаптоп или таблет), а 95,2% домаћинстава има мобилни телефон.ДОМАЋИНСТВАИнтернет прикључак има 71,8% домаћинстава. Разлике у броју домаћинстава са интернет прикључком, уколико посматрамо тип насеља, и даље постоје. У градском подручју интернет прикључак посједује 75,2% домаћинстава, а 69,4% домаћинстава у насељима осталог типа.


Када је у питању широкопојасни тип интернет конекције, у 2020. години забиљeжен je раст мобилног широкопојасног приступа од 10,9%, те пад фиксног широкопојасног приступа од 7,0% у односу на претходну годину. Фиксни широкопојасни приступ интернету користи 80,2%, а мобилни 54,7% домаћинстава.


ПОЈЕДИНЦИ


Посматрајући главни референтни период, 54,9% лица су свакодневни корисници рачунара, док је 83,0% лица свакодневно користило интернет. У 2020. години 23,6% становништва Републике Српске изјавилo je да никада ниje користилo рачунар, а 23,1% да никада ниje користилo интернет.


ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ