Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, 2020.

 

 

 

 ГИПГ-ППГ - СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА

 ГИПГ-ППГ - БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

 ГИПГ-ПЛ - СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА

 ГИПГ-ПЛ - БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

 

 Годишње истраживање пољопривредних газдинстава - Биљна производња - Методолошко упутство, 2020.

 Годишње истраживање пољопривредних газдинстава - Сточна производња - Методолошко упутство, 2020.