Индекси промета индустријe, август 2020.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2020. године, у поређењу са јулом 2020. године, већи је за 6,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 7,5% и на иностраном тржишту раст од 5,8%.


У августу 2020. године, у поређењу са августом 2019. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 3,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту, у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 9,5%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 3,4%.


У августу 2020. године у односу на јул 2020. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 109,1%, капиталних производа за 2,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,8%, док је промет интермедијарних производа мањи за 0,4% и трајних производа за широку потрошњу за 2,0%.


У августу 2020. године у односу на август 2019. године календарски прилагођени промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 27,0%, капиталних производа за 6,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,3% и енергије за 4,5%, док је промет интермедијарних производа мањи за 0,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ