Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2020.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2020. године мањи је за 0,3% у односу на четврто тромјесечје 2019. године.

 

Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2020. године већи је за 6,6% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2019. године.

 

Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални пад од 8,0% у односу на просјек 2019. године.

 

Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (114,8%) и  J 63 Информационе услужне дјелатности (45,8%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (86,2%) и N 79 Дјелатности путничких агенција и тур-оператора (59,5%), а што је посљедица директног утицаја ширења болести COVID - 19.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ