Трговина на мало, јануар 2020.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у јануару 2020. године у односу на децембар 2019. године, посматран у текућим цијенама већи је за 3,4% и у сталним цијенама, такође, већи je за 3,4%. 


Индекс промета трговине на мало у јануару 2020. године остварио је номинални раст од 14,8%, а реални индекс за 15,1% у односу на базну 2015. годину.


ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ