Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 0,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 0,5% док је на објектима високоградње мања за 1,5%.

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2019. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2018. године, мања је за 4,5%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 2,0% и на објектима високоградње мања је за 7,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ