Индекси индустријске производње, новембар 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2019. године, у поређењу са октобром 2019. године већа је за 3,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2019. године, у поређењу са новембром 2018. године, мања је за 8,1%.


У новембру 2019. године у односу на октобар 2019. године десезонирана производња енергије већа је за 15,6%, трајних производа за широку потрошњу за 10,7%, интермедијарних производа за 2,9%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 4,2% и производња капиталних производа за 5,0%.


У новембру 2019. године у односу на новембар 2018. године календарски прилагођена производња енергије већа је за 1,0%, док је призводња интермедијарних производа мања за 6,2%, нетрајних производа за широку потрошњу мања за 10,8%, капиталних производа за 23,5% и производња трајних производа за широку потрошњу за 26,5%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2019. године у поређењу са октобром 2019. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 19,1%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 6,1% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 0,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2019. године у поређењу са новембром 2018. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 7,0%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 9,8% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 13,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ