Индекси производње у грађевинарству, треће тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 1,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 0,7% и на објектима високоградње мања је за 2,3%.

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у трећем тромјесечју 2019. године, у поређењу са трећим тромјесечјем 2018. године, мања је за 8,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 6,9% и на објектима високоградње мања је за 11,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ